Za zakone v korist slovenskega kmeta

| Objavil: | Kategorije: Novice

dokumentDanes začne teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo sprememb zakonov o dohodnini in skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je namreč 12. marca v državni zbor vložila pobudo volivcem za vložitev dveh predlogov sprememb zakona, in sicer za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ukinja se prag za obvezni vstop v računovodstvo in dopolnjuje oprostitve plačil dohodnine za dohodke povezane z osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, kar pomeni nižjo obdavčitev neposrednih plačil) in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (spreminja se sestava sveta sklada tako, da bodo v svetu trije predstavniki uporabnikov, ki bodo imenovani s strani vlade na predlog KGZS. Določa se tudi obvezno soglasje vlade k podzakonskim aktom sklada, ki urejajo postopek zakupa in popolnoma na novo se določa obvezno načelo določitve vrstnega reda med enakovrednimi prednostnimi upravičenci).

Podporo lahko vsak državljan z volilno pravico odda tako, da na upravni enoti ali krajevnem uradu izpolni predpisan obrazec, ki je na voljo na upravnih enotah, na sedežih območnih enot KGZS in odborov izpostav ter na spletni strani KGZS (www.kgzs.si), in ga podpiše pred uradno osebo. Podporo je mogoče dati tudi elektronsko prek spletne strani e-uprave, vendar samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izpolnjene in na upravnih enotah ali na krajevnih uradih overjene obrazce zbirajo območne enote KGZS, lahko pa se jih pošlje tudi neposredno na naslov KGZS, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana. Zadnji rok za oddajo v državni zbor vsaj 5.000 obrazcev podpore za vsak predlog zakona je ponedeljek, 25. maj.

KGZS poziva svoje člane in druge zainteresirane državljane z volilno pravico, da podpišejo obrazec in pripomorejo k uspešnemu zaključku zakonodajne pobude. Le tako se bo dosegla sprememba zakonodaje v korist slovenskega kmeta. Več informacij o zbiranju podpisov lahko preberete na tej s t r a n i.