Vročina povzroča škodo tudi v gozdovih

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije  ugotavljamo, da je trenutna situacija v gozdovih, zaradi vremenskih razmer, bolj alarmantna kot je bila v letu po žledolomu. Kot glavno škodo v gozdovih izpostavljamo hiter razvoj smrekovega lubadarja, ki ima v takšnih pogojih idealne pogoje razvoja. Poleg vročine so za lubadarja všečna oslabljena smrekova drevesa zaradi odlomljenih vrhov kot posledica žledoloma. V gozdovih so tudi večje količine lesa smrekovih lubadark, njihov odkup pa se zaradi zasičenosti trga ustavlja.

Zaradi omenjenih težav je KGZS na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS že poslala pismo za nujno obravnavo problema in potrebno izvedbo dodatnih aktivnosti vseh akterjev v gozdarstvu. V njem predlaga vzpostavitev nacionalne akcijske delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakov in predstavnikov različnih organizacij s področja gozdarstva, ki bo usmerjala in koordinirala izvedbo sanacije gozdov. Glavni predlagani ukrepi so:

  • Zaradi povečane ponudbe lesa smreke na trgu, bi morali v Sloveniji takoj ustaviti redno sečnjo zdravih iglavcev.
  • Lastnike gozdov bi bilo potrebno bolje informirati in jim nuditi boljšo podporo pri sanaciji poškodovanih gozdov. Poleg administrativne (ta se že izvaja) tudi logistično podporo pri sečnji, spravilu in prodaji lesa ter potrebnih gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepih.
  • Potrebna je vzpostavitev začasnih skladišč za smrekov les, kjer bi lahko učinkoviteje uničili zalego podlubnikov.
  • Za zagotovitev nemotenega odkupa in lupljenja lesa na skladiščih se predlaga razpis garancijskih shem za podjetja, ki les odkupujejo.