Pregled poteka sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu

| Objavil: | Kategorije: Novice

ZGS realizacija_13715_image004Povzemamo kratek pregled mesečne analize poteka sanacije gozdov, poškodovanih v februarskem žledolomu, ki jo pripravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Osnova za analizo je cenitev po tako imenovanih gozdnih odsekih, ki jih je v Sloveniji približno 53.000. (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 22. 8. in 4. 11. 2014)

Opazno je povečanje intenzitete izvedenih del pri sanaciji v zadnjem mesecu, kar je pri ZGS realizacija_13715_image003zasebnih lastnikih posledica, med drugim, zmanjševanja obsega del na kmetijskih površinah.

Pri sanaciji gozdnih prometnic je bilo očiščenih 98 % gozdnih cest in 82 % (avgusta 77 %) gozdnih vlak.

Po načrtu sanacije poškodovanih gozdov bo potrebno obnoviti približno 14.000 hektarov gozdov. Pri obnovi gozdov se bo izkoristilo predvsem naravne procese pomlajevanja, na 900 hektarih pa bo potrebna sadnja sadik gozdnega drevja, za katero bo potrebno v  prihodnjih petih letih zagotoviti približno 2,5 milijona sadik, kar bo večinoma financirano iz predvidenih sistemskih sredstev.

Pri odpravi posledic žledoloma se je zgodilo že 90 težjih nesreč, od tega 15 smrtnih, zato Zavod za gozdove lastnike gozdov ponovno opozarja, naj se sanacije lotijo le, če so primerno usposobljeni in seveda ustrezno opremljeni. Priporočajo tudi udeležitev tečajev varnega dela, ki jih organizira ZGS.

Za čim hitrejšo obnovo gozdov poteka tudi osrednja akcija pod sloganom »Obnovimo slovenske gozdove«, ki jo vodi Zveza tabornikov Slovenije, v okviru katere bodo skupaj z ZGS v letošnji jeseni v Sloveniji posadili približno 27.000 sadik Tudi v okviru javnih del pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo do sedaj pomagali posaditi približno 3.500 sadik, številka pa bo naslednje leto vsekakor še narasla.