Pregled poteka sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu (januar)

| Objavil: | Kategorije: Novice

realizacija marec realizacija marec1Povzemamo kratek pregled mesečne analize poteka sanacije gozdov, poškodovanih v februarskem žledolomu, ki jo pripravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 18. 12. 2014 in 12. 2. 2015).

Do 20. 1. 2015 je bilo posekanih 60 % (1,9 mio m3) poškodovanih iglavcev, 27 % (1,6 mio m3) listavcev oziroma 38 % (3,5 mio m3) vse lesne mase. ZGS tudi ugotavlja, da je bila v letu 2014 razsežnost problema podlubnikov manjša od pričakovane, vendar je bilo kljub temu za posek evidentiranih 440.000 m3 iglavcev, kar je za četrtino več kot v letu 2013.

Pri odpravi posledic žledoloma se je zgodilo že več kot 100 težjih nesreč, od tega 18 smrtnih, 3 smrtne nesreče pa so se zgodile pri profesionalnih izvajalcih gozdnih storitev. Zavod za gozdove lastnike gozdov stalno opozarja, naj se sanacije lotijo le, če so primerno usposobljeni in seveda ustrezno opremljeni. ZGS je zato v letu 2014 organiziral 140 tečajev varnega dela v gozdu, ki se jih je udeležilo 3250 udeležencev ter izdal tudi več publikacij o varnem delu, s podobnimi aktivnostmi pa bodo nadaljevali tudi v letu 2015.

Spomladi se bo nadaljevala obnova gozdov, tako s pomočjo naravnega zaraščanja kot s sajenjem sadik. Obnoviti je potrebno 14.000 ha najbolj poškodovanih gozdov, od tega 900 ha s sajenjem, za kar bo v naslednjih 5 letih potrebno zagotoviti približno 2,5 milijona sadik.

Naj še spomnimo, da je Evropski parlament 17. 12. 2014 z veliko večino (651 za, 26 proti in 7 vzdržanih) potrdil pomoč Sloveniji iz solidarnostnega sklada EU v višini 18.388.478 evrov za sanacijo posledic žledoloma (vir: Votewatch.eu).