Povrnitev trošarine za delo v gozdovih poškodovanih po letošnjem žledolomu

| Objavil: | Kategorije: Novice

Fizične osebe bodo zahtevke za leto 2014 lahko vlagale od januarja do konca marca prihodnje leto.

V letošnjem zimskem neurju z žledom je bilo poškodovano veliko gozdov in posledično je bilo in bo pri spravilu lesa in drugih delih v teh gozdovih porabljeno več goriva kot pri rednih sečnjah in drugih običajnih deli v gozdovih. Zato država kot pomoč pri odpravi posledic žledoloma omogoča povrnitev trošarine za večjo količino energentov, ki se v letu 2014 porabijo za pogon gozdarske mehanizacije na prizadetih površinah.

V Uradnem listu RS št. 54/14 je bil objavljen »Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije«, veljati je začel 19. 7. 2014. Sprememba pravilnika se nanaša na upravičence, katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Več informacij na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.