Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom

| Objavil: | Kategorije: Novice

dokumentV četrtek, 1. oktobra, je upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na 19. seji sklenil, da KGZS organizira shod slovenskih kmetov, na katerem bodo opozorili na vse večje težave v kmetijstvu in na posledice, ki jih ima to na gospodarstvo, razvoj podeželja in celotno družbo. S shodom želijo kmetje opozoriti slovensko javnost na neskladna  razmerja v verigi preskrbe s hrano, na spoštovanje sledljivosti do prodajne police in na težave zaradi prevelike liberalizacije trga.

Vseslovenski shod kmetov bo v soboto, 17. oktobra, ob 10. uri v osmih večjih mestih po vsej Sloveniji, in sicer v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju. Na shodu bodo kmetje predstavili tudi nekaj zahtev, predvsem pa želijo dobiti podporo s strani celotne javnosti pri svojih prizadevanjih. Tako se KGZS v imenu kmetov zavzema za to, da lahko potrošnik izbere domače izdelke sledljivega slovenskega porekla, da se priznajo dejanski stroški zagotavljanja visokih standardov EU pri pridelavi hrane in da se s kmetijstvom ohranjajo delovna mesta ter poseljenost slovenskega podeželja. Ena od rešitev bi bila tudi ustrezna razmerja cen v verigi preskrbe s hrano. Ne nazadnje pa s spodbujanjem kmetijstva ohranjamo kmetijska zemljišča za kasnejše rodove in s tem zagotavljamo prehransko neodvisnost Slovenije.

Z organizacijo shoda se tako tudi Slovenija oziroma KGZS pridružuje podobnim shodom, ki so jih pripravile nevladne kmetijske organizacije drugod po Evropi.