Popolne razmere za lubadarja

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4
Bled – V gorenjskih gozdovih so v preteklih dveh letih pustošile kar tri naravne ujme: vetrolom novembra 2013, žledolom februarja 2014 in vetrolom v začetku leta 2015, za seboj pa so pustile okoli 70.000 kubičnih metrov podrtega drevja, ki še vedno čaka na pospravilo. Po ugotovitvah tamkajšnjih gozdarjev se v zadnjem obdobju tedensko povečuje količina drevja, okuženega z lubadarjem.

 

Glede na trenutno stanje lahko v nekaj tednih pričakujemo kritične razmere.Andrej Avsenek, vodja blejske enote Zavoda za gozdove

Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov Vida Papler-Lampe pojasnjuje, da je bilo v lanskem februarskem žledolomu na celotnem območju, ki ga pokriva blejska enota ZGS, poškodovanih kar 170.000 kubičnih metrov drevja. Po njenih besedah je bila škoda sicer manjša kot drugod po Sloveniji, vendar razpršena po celotnem območju, kar predstavlja ugodnejše pogoje za razvoj in širjenje lubadarja.

Vse poškodovano drevje smo evidentirali in lastnikom izdali odločbe za pospravilo, v katerih so bile navedene točne količine in lokacije poškodovanega drevja. Trenutno je sanirana le okoli dve tretjini škode, ki jo je povzročil žledolom; v gozdu čaka na pospravilo še 58 tisoč kubičnih metrov drevja, poškodovanega v žledolomu in sedem tisoč kubičnih metrov lubadark. Vida Papler-Lampe, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov

Andrej Avsenek poudarja, da gozdarji opozarjajo lastnike, naj čim prej izpolnijo tisto, kar so jim zapisali v izdanih odločbah, hkrati pa obveščajo inšpekcije o vseh, ki svojih obveznosti ne izpolnijo. Gozdarji tudi opozarjajo na (pre)zapletene postopke, ki onemogočajo oziroma omejujejo aktivnejšo sanacijo škoda po naravnih ujmah.

Ob množici lastnikov, ki jih imamo – sedem tisoč na območju – so situacije, ki jih v razmerah ujm in ob obstoječih predpisih ne moremo obvladati na način, kakršnega imamo zdaj. Zato bomo državi predlagali spremembo predpisa, s katero bi naši javni službi dali tudi operativnost oziroma možnost oblikovanja lastnih ekip, ki bi s sanacijo škode lahko začele takoj. Andrej Avsenek, vodja blejske enote Zavoda za gozdove

Vir: Gorenjski glas