Pomoč pri odpravi posledic žledoloma

| Objavil: | Kategorije: Novice

KGZS je na začetku julija začela v okviru programa javnih del »Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda« k lastnikom gozdov, ki so se prijavili za pomoč, pošiljati ekipe, ki jim bodo pomagale pri odpravi posledic žledoloma. Trenutno je operativnih 7 ekip (30 delavcev), ki bodo do 30. novembra delovale na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Kamnika, Vrhnike, Cerknice, Postojne in Idrije. Delavci pomagajo pri vzpostavitvi in vzdrževanju prevoznosti gozdnih prometnic, izvajanju del za zatiranje podlubnikov, ročnem spravilu vejevja, pripravi tal za sadnjo, sadnji sadik in zaščiti sadik ter urejanju vodotokov II. reda. Omenjena pomoč je za lastnike gozdov povsem brezplačna. Zaradi velikega števila prijav in ponekod obsežnih površin poškodovanih gozdov, se bo omenjeni program pomoči izvajal tudi v letu 2015, in sicer od marca do novembra.

Če se za pomoč v okviru programa javnih del še niste prijavili, lahko to storite preko spletnega obrazca ali pa pokličete na telefonsko številko 01/51-36-694.