Podlubniki ogrožajo gozd

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4V lanskem letu je bi razvoj podlubnikov zaradi neugodnih vremenskih razmer upočasnjen, letos pa v sled ugodnih razmer dosega težko obvladljive razsežnosti. Dnevno se lahko opazi njegovo napredovanje. Najbolj so prizadeti iglasti gozdovi na postojnskem, ljubljanskem, tolminskem in kranjskem območju oziroma tam, kjer je tudi največ poškodovanih gozdov zaradi lanskega žleda. Zaradi kratkega časa, ki ga imamo na razpolago za izdelavo lubadark, preden hroščki izletijo in se zavrtajo v nova drevesa, je nujno takojšnje ukrepanje. Tako lahko zavremo napredovanje podlubnikov, napaden les pa izkoristimo še preden pomodri, zaradi česar mu drastično pade cena. Zato Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva vse lastnike gozdov, ki imajo v svojih gozdovih iglavce, da nemudoma pregledajo svoje gozdove in nato preglede v poletnem času ponavljajo vsake 2-3 tedne.

Pri pregledu iglastih dreves bodite pozorni na:

  • rumeno – rjavo do rdeče obarvane krošnje,
  • odpadanje zelenih iglic in odstopanje lubja na deblu tik pod krošnjo,
  • majhne okrogle vhodne odprtine na lubju premera 1 mm, pri katerih se običajno nabirajo kapljice smole,
  • črvino opečnato rjave barve, ki se pri posekanem lesu nabira v obliki kupčkov okrog vhodne odprtine,  pri stoječem drevje pa na luskah lubja, na korenovcu, pajčevini, lišajih ali drugem rastju.

Če opazite takšne znake, morate takoj pristopiti k izdelavi napadenih dreves in uničenju zalege podlubnikov. O začetku sanacije samo obvestite pristojnega revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije, ki vam bo dal ustrezna navodila. Več o sami izdelavi lubadark si lahko preberete na spletni strani ZGS.