Kontakt

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana

Telefon: 01 51 36 600
zledolom@kgzs.si

Mihael Koprivnikar

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

Telefon: 01 51 36 702
miha.koprivnikar@kgzs.si