KGZS zadovoljna z rešitvami za spremembo zakona o dohodnini

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4Ukinjeno bo obvezno vodenje računovodstva za kmetije in znižana obdavčitev neposrednih plačil.

Na včerajšnji seji odbora za finance in monetarno politiko v državnem zboru je bilo sprejeto besedilo zakona, ki v največji meri povzema rešitve, ki jih je predlagala zbornica.

Člani odbora so sicer obravnavali dva predloga  zakonov o spremembi zakona o dohodnini, in sicer prvega, ki ga je vložila KGZS s podpisi volivcev, in drugega, ki ga je predlagala vlada. Po upoštevanju predlogov s strani KGZS je bilo sprejeto takšno besedilo zakona, po katerem bo po dokončni potrditvi zakona v državnem zboru s 1. januarjem 2016 prenehala veljati obveznost vodenja računovodstva za davčne namene za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Prav tako se bo znižala obdavčitev neposrednih plačil za 30 odstotkov, kar sta bili ključni zahtevi zbornice pri spremembi zakona.

Za dosego teh rešitev je bilo zelo pomembno sodelovanje med zbornico in ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je podpiralo predlagane rešitve in si je v postopku sprejemanja zakona ves čas prizadevalo za njihov sprejem.

KGZS se zahvaljuje vsem, ki so dali svoj podpis, in kmetijskemu ministru za aktivno podporo pri spreminjanju zakonodaje v korist slovenskega kmeta. Na KGZS pričakujejo, da bo država že v osnovi zagotovila za kmetijstvo spodbudnejše in prijaznejše zakonodajno okolje ter da takšnih akcij ne bo treba pogosto ponavljati.