Javna dela se izvajajo v skladu z odobreno vsebino

| Objavil: | Kategorije: Novice

Strokovna komisija za izbor programov javnih del je 19. 9. 2014 izvedla spremljanje programa javnih del na območju občine Cerknica. Komisijo so sestavljali predstavniki ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje), MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Zavoda za gozdove Slovenije. Po ogledu na terenu in pogovoru z delavci in mentorjem, je strokovna komisija ugotovila, da KGZS Program javnih del “Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda”izvaja v skladu z odobreno vsebino. Delavci so zadovoljni z delom in zaščitno opremo, KGZS z njihovim delom, obe strani pa tudi z medsebojnim odnosom.

Vir: MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7500/dd6d2c1cbc471f103e6a5b4515f2927a/