All posts by Miha Koprivnikar

Odprtje delovišč

Danes, 16. 11. 2015, sta se odprli dve delovišči: – v Gozdu, Col nad Ajdovščino (občina Ajdovščina), kjer bosta pomagala dva delavca, – v Spodnjih Palovčah (občina Kamnik); tam bosta pomoč nudila dva delavca.

Objavil:

Odprtje delovišč

V torek, 3. 11. 2015, se je odprlo delovišče v Spodnjih Palovčah (občina Kamnik). V sredo, 4. 11. 2015, so se odprla tri delovišča: – v Potoku (občina Železniki), – v Begunjah pri Cerknici (občina Cerknica), -  V Bukovju (občina Postojna) pa se je začelo pogozdovanje (1300 sadik).

Objavil:

Odprtje delovišč

Danes, 2. 11. 2015, sta se odprli dve novi delovišči: – v Petkovcu (občina Logatec), kjer bodo pomoč nudili 3 delavci, – v Srednji Kanomlji (občina Idrija); pri izvajanju gozdnega reda bosta pomagala dva delavca.

Objavil:

Odprtje delovišč

V ponedeljek, 26. 10. 2015, so se doprla naslednja delovišča: – v Tučni (občina Kamnik), kjer pomagata dva delavca, – na Golem Brdu (občina Medvode); tam pomoč nudi 5 delavcev, – na Šentviški gori (občina Tolmin), kjer bosta pomagala dva delavca. V torek, 27. 10. 2015, se je odprlo delovišče […]

Objavil:

Državno gozdarsko podjetje dobilo zeleno luč

Vlada je sprejela predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti, ki predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja. Novoustanovljena družba se bo imenovala Slovenski državni gozdovi, ki naj bi v prvi fazi skrbela za sečnjo, spravilo in prodajo lesa ter sklepanje dolgoročnih pogodb, v nadaljevanju pa tudi na druge dejavnosti, […]

Objavil: