Akcijski načrt za izvedbo Evropske gozdarske strategije

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4Evropski parlament je prejel včeraj v obravnavo Akcijski načrt za izvedbo Evropske gozdarske strategije do leta 2020. EU Strategija za gozdove je bila sprejeta leta 2013 in temelji na principu skupne odgovornosti za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja  Phil Hogan je poudaril: ”Gozdovi so temelj za razvito podeželje pri čemer zagotavljajo tri milijone delovnih mest v EU. Les iz gozdov je ključ za prehod na nizkoogljično in okolju prijazno ekonomijo. Pomembno je, da je sektor odporen na spremembe s katerimi se srečujemo in da se ohrani ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi koristi od gozdov.” Države članice bodo v programih razvoja podeželja namenile skupno 7,2 milijard investicij v gozdarski sektor.  Akcijski načrt bo pomagal da se ta sredstva porabijo bolj učinkovito in z večjo dodano vrednostjo.

Besedilo akcijskega načrta je na voljo tukaj.