Na kranjskem gozdnogospodarskem območju opozarjajo glede lubadarja

| Objavil: | Kategorije: Novice

Pildek4Lastnike gozdov na kranjskem gozdnogospodarskem območju opozarjajo, naj svoje gozdove, še posebej sestoje iglavcev, redno pregledujejo zaradi nevarnosti pretirane razmnožitve lubadarja.

Po ocenah Zavoda za gozdove je lanski žledolom na kranjskem gozdnogospodarskem območju poškodoval več kot milijon kubičnih metrov, lastniki pa so od tega spravili okrog 630 tisoč kubičnih metrov lesa. Zaradi nevarnosti pretirane razmnožitve lubadarja so večjo pozornost seveda namenili iglavcem. Kranjska območna enota ocenjuje, da je bilo do sedaj pospravljenih približno 80 % iglavcev in 35 % listavcev. Glede na generalno odločbo o določitvi varstvenih del za odpravo posledic žledoloma je 20. marca že potekel zadnji rok za posek in spravilo poškodovanih iglavcev. Kjer lastniki še niso sanirali poškodovanih iglavcev in tam obstaja nevarnost pretirane razmnožitve lubadarja, bo Zavod za gozdove v najbolj nujnih primerih začel s postopkom izvršbe.

Celoten članek je na voljo v Gorenjskem glasu.