33 pripomb na predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi

| Objavil: | Kategorije: Novice

dokumentV času javne obravnave predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije so na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli 33 pisnih pripomb.

Gozdarska stroka predlaga hkratno urejanje celotnega področja gozdarstva, v ključno s spremembo zakona o gozdovih. Njihova želja je v večji meri zagotovila za ohranjanje delovnih mest, ki se zdaj zagotavljajo v okviru podjetij, ki imajo koncesijo za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Predstavniki lesne industrije in obrti izpostavljajo zahtevo za povezanost nove družbe s slovensko lesno industrijo v smislu stabilnejšega zagotavljanja lesa. Kmetje in lastniki gozdov pa opozarjajo na ohranjanje možnosti, ki jih imajo gorske in hribovske kmetije za izvajanje del v državnih gozdovih.

Pripombe so zelo različne in so odraz različnih pričakovanj, ki jih imajo deležniki od gozdov. V pripombah se zrcali celoten spekter večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, saj predstavniki s področja gospodarstva izpostavljajo pomen delovnih mest in zagotavljanja lesa za slovensko lesno industrijo, predstavniki lastnikov gozdov zlasti možnosti izvajanja del v gozdovih, kot enega od ključnih dejavnikov ohranitve in razvoj podeželja, prejeli pa smo tudi precej predlogov in komentarjev s poudarkom na širšem pomenu gozdov oziroma nujnosti zagotavljanja vseh ekoloških funkcij gozdov.Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vir in celoten članek je dostopen na portalu Dela.