Obisk delovišča v Kovku pri Colu

| Objavil: | Kategorije: Novice

21. 7. 2014 se je v sklopu programa javnih del začela sanacija žledoloma na kmetiji Daria Ipavca iz Kovka pri Colu, ki ima 23 ha gozdnih površin, predvsem bukov gozd. Delovišče in delo na njem si je ogledal tudi predsednik KGZS, Cvetko Zupančič.

Kmetija je za pomoč dobila enega delavca, lastnik pa je z njegovim delom zelo zadovoljen in pravi, da ga bo z veseljem obdržal. Preden se je sanacija žledoloma v gozdu sploh lahko začela, je moral lastnik najprej urediti gozdne vlake, nato pa je sledila sečnja poškodovanih dreves. Delavec, zaposlen preko javnih del, pa bo pomagal pri čiščenju gozda (zlagal veje na kupe in jih že sproti sortiral) ter pri morebitnem urejanju gozdnih poti.

Gospod Ipavec je mnenja, da bo denar, ki je namenjen za sanacijo žledoloma, v njegovem gozdu pravilno porabljen, saj mu ta pomoč veliko pomeni.

IMG_8925ColIMG_8917  IMG_8915