Daily Archives: 19. 10. 2015

Državno gozdarsko podjetje dobilo zeleno luč

Vlada je sprejela predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti, ki predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja. Novoustanovljena družba se bo imenovala Slovenski državni gozdovi, ki naj bi v prvi fazi skrbela za sečnjo, spravilo in prodajo lesa ter sklepanje dolgoročnih pogodb, v nadaljevanju pa tudi na druge dejavnosti, […]

Objavil: