2. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

| Objavil: | Kategorije: Novice

V sredo, 8. 10. 2014 je bila v prostorih Parka vojaške zgodovine Pivka sklicana 2. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Edina točka dnevnega reda je bila seznanitev s potekom sanacije žledoloma in napovedanimi ukrepi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na področju sofinanciranja sanacije iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020. Na seji so bili sprejeti trije sklepi (uradni dokument je na voljo TUKAJ):

  • Ugotavlja se, da je veliko gozdov v zasebni lasti, kjer sanacija poteka zelo počasi ali pa se sploh še začela ni, zato Odbor na teh lokacijah pričakuje pospešitev sanacije z večjim angažmajem Zavoda za gozdove pri izgradnji gozdnih vlak in posredovanju informacij za pridobitev izvajalcev del na pobudo lastnikov gozdov.
  • Odbor predlaga, da naj se ukrepi za sadnjo in nego (v okviru Programa razvoja podeželja) izvajajo na podoben način, kot je to potekalo v okviru nacionalnega financiranja. Možnost za prijavo na razpis pa naj, poleg Zavoda za gozdove, imajo tudi lastniki ali zastopniki v njihovem imenu.
  • Odbor pričakuje od Vlade, da Odboru do konca leta 2014 predloži informacijo o ukrepih za zagon lesno-predelovalne industrije.

Pred pričetkom seje je bil organiziran tudi ogled posledic in sanacije žledoloma na območju občin Postojna in Pivka.

Vir: Državni zbor RS