Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.